Vergi İle İlgili Talep ve Beklentilerinizi Bize İletin

Vergi İle İlgili Talep ve Beklentilerinizi Bize İletin


Muhak-Logo-800x800MÜHAK Mükellef Hakları Raporu 2015

MÜHAK, faaliyet amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye’de mükelleflerin talep ve beklentilerini Gelir İdaresi ve ilgili kamu birimlerine iletmek, bu şekilde vergi mükelleflerinin sesini duyurmak, hukukunu geliştirmek, devam eden ihlal ve mağduriyetleri azaltmak amacıyla yıllık raporlar hazırlamaktadır. 2015 Yılına ilişkin MÜHAK Mükellef Hakları Raporu çalışmaları da devam ediyor. Bu raporun Türkiye’de vergi veren mükelleflerin vergi idaresinden talep ve beklentilerini dile getiren bölümü, bizatihi mükelleflerin dile getirdiği talep ve beklentilerin raporlanması esasına dayanıyor.

Bu çerçevede, sizlerden sözkonusu rapora dahil edilerek Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmek üzere; gündeme alınmasını, değiştirilmesini, iyileştirilmesini, kaldırılmasını, düzenlenmesini talep ettiğiniz hususları bize iletmeniz için çağrıda bulunuyoruz. Mükelleflerden gelecek talepler Derneğimizce belirli başlıklar altında tasnif edilerek Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulacak 2015 yılı Mükellef Hakları Raporu’na konacak.

İdari Yollarla Çözümlenebilecek Konular İle Dava Açılacak Konular Ayrımı

Sizler tarafından dile getirilen talep ve beklentilerin idari olarak çözümlenebilecek olanlar ile yargı aracılığı ile çözümlenebilecek olanları Derneğimizce ayrıştırılacak, idari yollardan çözümlenmesi gerekenler Gelir İdaresine iletilirken, yargıya müracaat edilmesi talep edilen veya sorunun yapısı gereği dava açılması mecburiyeti bulunduğu Derneğimizce tespit edilen düzenleme veya uygulama hakkında Derneğimizce Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla davalar açılacaktır.

Halihazırda 13.10.2011 Tarih ve 28083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar’ın, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi oranlarını artıran kısmının iptali istemiyle açmış olduğumuz dava, Danıştay 3. Daire’de görülmekte olup yakın zamanda karara çıkması beklenmektedir.

muhak678pTalep ve Beklentilerinizi MÜHAK’a Nasıl İletebilirsiniz?

Gelir İdaresine toplu halde raporlanarak sunmak üzere vergi ile ilgili talep ve beklentilerinizi MÜHAK’a iletmenin çeşitli yolları var;

  • En kolay yol: yazımızın Facebook sayfasındaki gönderisi altına yorum yazmak ancak Facebook gönderisi altına yazacağınız yorumunuzun diğer sayfa ziyaretçileri tarafından görülmesini istemezseniz Facebook sayfamız üzerinden bize mesaj göndermek (isimleriniz gizli tutulacaktır)
  • E-posta aracılığıyla: Derneğimizin vmhk@vmhk.org.tr adresine e-posta göndermek
  • İletişim Formu aracılığıyla: Derneğimiz web sitesinin İletişim ve MÜHAK’a Ulaşın sayfalarında yer alan iletişim formunu doldurmak

Bu çağrımızla ilgili soru ve yorumlarınızı ayrıca Derneğimiz web sitesinin MÜHAK’a Sorun sayfasında yer alan iletişim formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.

Hangi Konularda Talep ve Beklenti İletilebilir?

Derneğimize bu çerçevede iletilmiş olan talep ve beklenti konularına örnek olarak sitemizin Kampanyalar kategorisindeki konular dikkate alınabilir. Örneğin, kayıtdışı ekonomi ile daha etkin mücadele edilmesi, e-haciz uygulamalarının mükellef lehine iyileştirilmesi, asgari ücretten gelir vergisi alınmaması, akaryakıt üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi, ÖTV oranlarının düşürülmesi, gelir idaresinin yaptığı yüksek tutarlı uzlaşmaların kamuoyuna duyurulması gibi konular Derneğimize daha önce iletilen talep ve beklentiler arasında oldu.

Talep ve Beklentileri İletirken Dikkat Edilecek Konular

Talep ve beklentilerinizi yukarıdaki iletişim kanalları ile MÜHAK’a iletirken; konunun vergi ile ilgili bir sorun olmasına, mümkün olduğunca çok sayıda mükellefi ilgilendirmesine, belirli bir mağduriyet yaratmasına ya da iyileştirme imkanı sunmasına özen gösterirseniz bu çalışma için verilen emekler en verimli şekilde kullanılmış olacaktır.

Son olarak, elbette yakınılan bir durumu işaret etmek çok değerlidir ancak bu durumun giderilmesi için en uygun çözümü önermek daha da değerlidir.

MÜHAK’a iletilecek talep ve beklentilerin kimden geldiği, aksi mükellef tarafından özel olarak talep edilmedikçe gizli tutulacaktır. Derneğimize iletilen son talep ve beklentilere ilişkin bazı örnekleri sitemizin Anasayfasında bulunan Sorularınız ve Cevaplar çerçevemizde bulabilirsiniz.

Tüm mükellefleri talep ve beklentilerini iletmeye, haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.


Yazar Hakkında

“VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ” (“MÜHAK”), 2010 yılında kuruldu. Derneğimizin öncelikli amacı Türkiye’de Mükellef Hakları farkındalığı yaratmak, bu konudaki gelişime destek vermektir. Vergi adaletinin sağlanmasında Mükellef Hakları anahtar öneme sahiptir. Bu alanda sağlanacak her bir ilerleme çağdaş hukuk devletine doğru atılmış önemli bir adım olacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

http://www.nsgboon.com