Vergi Davası Açarken

Vergi Davası Açarken

Vergi Davaları birçok insan için sonsuz bir bilgi denizi olan hukuk biliminin bilinmez arka sokaklarından biri, genellikle sora sora bulunan bu arka sokakta mükelleflerin kaybolmaması için vergi davası açarken dikkate alınması gereken usuli işlemlerin neler olduğunu İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin konuya ilişkin duyurusundan da yararlanarak özetleyelim;

Vergi davası açarken;

  • Dava Dilekçesinde; tarafların ve varsa avukatının adı, soyadı, unvanı, tebligat adresi ve T.C. Kimlik Numaralarının belirtilmesi zorunludur.
  • Mahkemeye verilen dilekçelerin tüm nüshalarının imzalı olduğunun kontrol edilmesi, karşı taraf sayısından bir fazla verilmesi gereklidir.
  • Dava şayet Avukat tarafından açılıyor ise vekâletnameye mutlaka Baro Pulu yapıştırılması gereklidir. Baro pulunun 2011 yılı için bedeli 4,35TL´dir. Baro pulu yapıştırılmış vekâletname aslının dilekçeye eklendiğinin kontrol edilmesi gereklidir. Vekâletname aslının Mahkeme nüshasına eklenmesi yeterlidir.
  • Dava şayet tüzel kişi temsilcilerince açılıyor ise temsil belgesinin (imza sirküleri) onaylı örneğinin dilekçe ekinde yer alması gerekir.
  • Açılan davada yürütmeyi durdurma talebi ya da duruşma ve bağlantı talebi var ise bu taleplerin dava dilekçesinin görünür bir yerine, okunaklı ve belirgin şekilde yazılması gereklidir.
  • Dava dilekçesinin Veznede kaydedilebilmesi ve harcının belirlenebilmesi için dava dilekçesi için Nöbetçi hâkimden havale alınması gereklidir. Hâkimin dava dilekçesini tarih yazarak imzaladığı kısa süreli bir işlemdir.
  • Davanın öncesinde bir dilekçe ret kararı var ve dava bu dilekçe ret kararı üzerine yenileme suretiyle açılıyor ise, bu hususun havaleyi yapan hâkime mutlaka söylenmesi, dilekçe ret kararının yenileme dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.
  • Havale alındıktan sonra Vezneden, harç tahsilatı, posta pulu gideri, dosya ile ilgili istenen diğer tahsilatlar ve dosya gömleği yapılacaktır. Vergi davalarında dava harçları maktudur. 2011 yılı için vergi davası açma masrafı harç ve posta giderleri ile beraber yaklaşık 100 TL tutmaktadır. Duruşma talebi var ise bu rakam biraz daha yukarıda hesaplanabilir.
  • Şehir dışına gönderilecek davalar için postaneden yapılacak posta havalelerinin, dekontlarının bir nüshasının ibraz edilmesi gerekir.
  • Açılmış veya açılacak her türlü davada, davacı veya avukatı dışındaki kişilerin, dosyalar üzerinde herhangi bir işlem yapabilme yetkilerinin bulunmadığının da gözden uzak tutulmaması gerekmektedir.

Not: Yukarıdaki uyarı ve açıklamalar İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin duyurusu esas alınmak suretiyle herhangi bir vergi davasının genel gerekleri dikkate alınarak yapılmıştır, dava açmadan evvel konuyla ilgili bir avukata danışılması tavsiye olunur.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.