Tekerrür Uygulaması Konusunda GİB’den Önemli Adım!

Tekerrür Uygulaması Konusunda GİB’den Önemli Adım!


Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), VUK-49/2001-7 sayı ile sirküler yayınlayarak VUK Md. 339’da düzenlenen cezalarda tekerrür hükmünde, idarenin mevcut uygulamasının aksi yönde verilen kararlarının istikrar kazanması üzerine değiştirildiğini ve bundan böyle  “bir vergi cezasının tekerrür hükmü sebebiyle artırımlı uygulanabilmesi için tekerrüre esas alınacak sonraki fiilin her halde daha önce işlenmiş bir fiil için kesilen cezanın kesinleşme tarihinden sonraki bir tarihte işlenmiş olması gerektiğini” belirtti.

Böylece, halen mahkemelerde yer alan çok sayıda dava dosyası mükellefler lehine sonuçlandırılacak, umarız, vergi daireleri bu sirkülere rağmen davalardaki mevcut savunmalarında ısrarcı olmazlar.

Bu açıklama, Türkiye’de vergi mükellefinin hukukunun gelişmesinde önem taşıyor. Demek ki, gelir idaresi, mevzuatı hukuka aykırı şekilde yorumladığını ve uyguladığını fark ettiğinde bu uygulamadan vazgeçecek. Bu önemli sirkülerin sair benzeri hatalı yorum ve uygulamalar için örnek oluşturmasını dileriz.


Yazar Hakkında

“VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ” (“MÜHAK”), 2010 yılında kuruldu. Derneğimizin öncelikli amacı Türkiye’de Mükellef Hakları farkındalığı yaratmak, bu konudaki gelişime destek vermektir. Vergi adaletinin sağlanmasında Mükellef Hakları anahtar öneme sahiptir. Bu alanda sağlanacak her bir ilerleme çağdaş hukuk devletine doğru atılmış önemli bir adım olacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

http://www.nsgboon.com