MÜHAK’a Bağış Yapın

MÜHAK'a Bağış Yapın Logo 800x800MÜHAK’a Bağış Yapın: Vergi Mükellefinin Haklarını Koruma Derneği’nin (“MÜHAK”) ticari bir faaliyeti olmadığı için gelirleri, üye aidatlarından ve bağışlardan oluşuyor.

Derneğimizin hedef ve amaçlarını benimsiyor ve destek olmak istiyorsanız, Dernek üyesi olup aidat ödemekten başka, Derneğimize bağış yaparak bize katkıda bulunabilirsiniz.

Bağış yapmak için vmhk@vmhk.org.tr e-posta adresine mail gönderebilirsiniz.

MÜHAK Tüzüğü’nün “Amaç ve Hizmet Konuları”na ilişkin bölümü şu şekildedir:

Dernek; vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin çağdaş hukuk devleti ilkelerine uygun konulması, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerdeki kayıp ve kaçakların azaltılması, kamu harcamalarının yerindelik ve gereklilik ilkelerine uygunluğunun ve saydamlığının sağlanması ve ülkemizde vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve vergi mükelleflerine açık ve anlaşılır dille anlatılmasına, vergi uygulamalarında hukuka aykırılıkların önlenmesine, ülkemiz vergi mevzuatı ve uygulamalarının Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları ile uyumlaştırılması çalışmalarına destek vermek için:

  • Amaç ve hizmet konuları ile ilgili duyuru, toplantı, gösteri yürüyüşü, basın toplantısı, seminer, konferans, panel, sempozyum gibi çalışmalar yapar, hedeflerine uygun çalışmalara katılır, proje ve programlar geliştirir, ödüllü ve ödülsüz yarışma ve seçmeler yapar ve yaptırır.
  • Vergi mevzuat ve uygulamaları konusunda Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde çalışma komiteleri kurar, bu alanda faaliyet gösteren ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile birlikte platform ve çalışma gruplarına katılır,
  • Dernek amaçlarını dikkate alarak, kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organları nezdinde girişimlerde bulunur, dava acar, açılmış davalara müdahil olur.
  • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma yapar, yaptırır.
  • Sesli, görüntülü, görsel ve benzeri iletişim araçlarını kullanır, dergi, broşür, kitap, bildiri, el ilanı gibi yayınlar çıkarır.
  • Bir veya birden fazla web sitesi kurabilir, üyelerin elektronik ortamda iletişim ve haberleşmesini sağlamak amacıyla gerekli elektronik ve internet alt yapısını hazırlar,

Dernek yukarıdaki amaç ve konuların yanında dernek Genel Kurulunun alacağı kararlara göre diğer faaliyetlerde bulunur.

MÜHAK’a aşağıdaki yollarla ulaşabilirsiniz:

  • E-posta aracılığıyla: Derneğimizin vmhk@vmhk.org.tr adresine e-posta göndererek kamuoyu ile paylaşmak istediğiniz hususu derneğimize iletebilirsiniz.
  • İletişim Formu aracılığıyla: Derneğimiz web sitesinin MÜHAK’a Sorun sayfasında yer alan iletişim formunu doldurarak derneğimize ulaşabilirsiniz.

http://www.nsgboon.com