MÜHAK Gündemi

MÜHAK Gündemi Logo 800x800Değerli MÜHAK Dostları,

VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ” (MÜHAK), Türkiye’de Mükellef Hakları farkındalığı yaratmak, ülkemizde ve dünyada Mükellef Hakları gündemini takip etmek, bu alandaki düzenleme, uygulama, mesleki ve akademik çalışmaları mükelleflerin takip edebileceği bir platform oluşturmak, bu alandaki iyi uygulamaları desteklemek ve kamuoyuna duyurmak dahil, aşağıda verdiğimiz amaç ve hizmet konuları ile 2010 yılında kuruldu. MÜHAK, mükellef haklarının gelişimini takip ediyor ve vergi sistemimizde son 5 yılda kaydedilen ilerleme henüz yeterli değil. Her ne kadar ülkemizde vergilendirmeyi yöneten Gelir İdaresi Başkanlığı kendi kanununda yer alan yasal misyonu çerçevesinde üzerine düşeni yerine getiriyor ise de, Derneğimizi kurduğumuz 2010 yılından bu yana en azından Mükellef Hakları konusunda önemli bir ilerleme sağlanamadı.

Mükellef haklarının ilerlemediği bir yerde “vergi adaletinin” veya “etkinliğinin” ilerlediğini savunmak gerçekçi olmaz. Aradan geçen bu 5 yıllık sürenin arzu edilen ilerlemeyi sağlamadığı tespitini bir yana bırakarak önümüzdeki 5 yıllık süreye bakmayı tercih ediyor, bu dönemin sonunda tatminkar ilerlemeler görmeyi, bu ilerlemelere de kendi imkanlarımız kararınca katkıda bulunmayı umuyoruz.

Mükellef Haklarının ilerlemesinde güncem yakın zamanda beklenen vergi reformları. Bu süreçte Vergi Usul Kanununun yenilenmesi, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının birleştirilerek yenilenmesi hedefleniyor. MÜHAK olarak bu reformun takipçisi olacak ve siz site ziyaretçilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız.

Gelir Vergisi Kanunundaki reform gelişmeleri için sitemizin Gelir Vergisi Reformuna Doğru başlıklı bölümü takip edilebilir.


http://www.nsgboon.com