Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi – 2014

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi – 2014


Ernst & Young Türkiye’nin “Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi-2014” başlıklı rehberi yayınlandı. Rehberde; Mükellefiyet ve menkul kıymet gelir türleri, Beyana ve tevkifata tabi olan/olmayan menkul kıymet gelirleri, Enflasyon indirimi ve endeksleme uygulamaları, Menkul kıymet alım satım kazançlarında zarar mahsubu, İhtiyari beyanname, Menkul kıymet bazında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi, Menkul kıymet gelirleri üzerinden hesaplanan vergilerin beyanı ve ödenmesi, Menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin örnekler başlıkları yer alıyor. Rehberin sunumu şu şekildedir: “Bu çalışmamızda tam mükellef bireysel yatırımcılar tarafından 2014 yılında elde edilen; başta hisse senedi kâr payları ve alım satım kazançları olmak üzere, Hazine bonosu, Devlet tahvili faiz gelirleri ve alım satım kazançları ile mevduat faizi ve repo gelirleri gibi gelirlerin beyanı ve vergilendirilmesine ilişkin kurallar hakkında örnekli açıklamalar dikkatinize sunulmaktadır. Bunun yanında kira sertifikaları veya varantlar gibi yeni bazı menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerin vergileme esaslarına da Rehberimizde yer verilmektedir.

5 Ocak 2015 İtibariyle yürürlükte bulunan mevzuata göre hazırlandığı uyarısının yapıldığı toplam 32 sayfalık Rehbere Ernst & Young Türkiye’nin internet sitesinden ulaşılabilir: 

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi-2014

*Bu yazı, 20.03.2015 tarihinde sitemizin içerik sponsoru olduğu http://www.verginotlari.com/ sitesinde de yayınlanmıştır. Yazının VERGİ NOTLARI sitesindeki sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


Yazar Hakkında

“VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ” (“MÜHAK”), 2010 yılında kuruldu. Derneğimizin öncelikli amacı Türkiye’de Mükellef Hakları farkındalığı yaratmak, bu konudaki gelişime destek vermektir. Vergi adaletinin sağlanmasında Mükellef Hakları anahtar öneme sahiptir. Bu alanda sağlanacak her bir ilerleme çağdaş hukuk devletine doğru atılmış önemli bir adım olacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.