Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/42] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/42] Sayılı Kararı


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca hazırlanan ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca, 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi ve bağımsız denetçilik sınavı (her bir alan) için 2015 yılında uygulanacak ücretlerin, 12 Şubat 2014 tarihli ve 28911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden, bağımsız denetçi mühür ücretinin de 15 Şubat 2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden uygulanmasına ilişkin 29.12.2014 tarih ve 75935942-050.01.04–[01/42] sayılı karar 30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

*Bu yazı, 30.12.2014 tarihinde sitemizin içerik sponsoru olduğu http://www.vergihaberleri.net/ sitesinde de yayınlanmıştır. Yazının VERGİ HABERLERİ sitesindeki sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


Yazar Hakkında

“VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ” (“MÜHAK”), 2010 yılında kuruldu. Derneğimizin öncelikli amacı Türkiye’de Mükellef Hakları farkındalığı yaratmak, bu konudaki gelişime destek vermektir. Vergi adaletinin sağlanmasında Mükellef Hakları anahtar öneme sahiptir. Bu alanda sağlanacak her bir ilerleme çağdaş hukuk devletine doğru atılmış önemli bir adım olacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

http://www.nsgboon.com