Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)


MB-LogoMaliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca hazırlanan ve 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamaları içeren DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 60) 29 Eylül 2016 Tarihli ve 29842 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)


Yazar Hakkında

“VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ” (“MÜHAK”), 2010 yılında kuruldu. Derneğimizin öncelikli amacı Türkiye’de Mükellef Hakları farkındalığı yaratmak, bu konudaki gelişime destek vermektir. Vergi adaletinin sağlanmasında Mükellef Hakları anahtar öneme sahiptir. Bu alanda sağlanacak her bir ilerleme çağdaş hukuk devletine doğru atılmış önemli bir adım olacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

http://www.nsgboon.com