Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi


Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi RehberiGelir İdaresi Başkanlığı tarafından, ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükelleflerin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirirken faydalanabilecekleri bir kaynak oluşturmak ve kendilerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi’ni Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden ya da sayfamızdan indirebilirsiniz.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

* http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2015_basit_usul.pdf 


Yazar Hakkında

“VERGİ MÜKELLEFİNİN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ” (“MÜHAK”), 2010 yılında kuruldu. Derneğimizin öncelikli amacı Türkiye’de Mükellef Hakları farkındalığı yaratmak, bu konudaki gelişime destek vermektir. Vergi adaletinin sağlanmasında Mükellef Hakları anahtar öneme sahiptir. Bu alanda sağlanacak her bir ilerleme çağdaş hukuk devletine doğru atılmış önemli bir adım olacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

http://www.nsgboon.com