Özelge:Konut Tesliminde KDV Oranı

  T.C. KARABÜK VALİLİĞİ (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) Sayı    : 35831311-010-13 Tarih : 24.05.2017    İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kar...

Özelge : Kısmi Bölünme Neticesinde Kurulan Şirketin İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı   : 62030549-125[32/A-2015/...

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinde Vergisel Avantajlar

Özet Taşınmazlarla ilgili sat-kirala-geri al modeline ilişkin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının e bendinin 1'...

Eylül 2017 Vergi Takvimi

  İlk Tarih Son Tarih Konu 01/09/2017 11/09/2017 16-31 Ağustos 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Be...

Ağustos 2017 Vergi Takvimi

  İlk Tarih Son Tarih Konu 01/08/2017 09/08/2017 16-31 Temmuz 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Ve...

Özelge :  Ö.T.V’siz Ticari Araç Alımı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı    : 60938891-135[ÖTV: 16-3]-4549 Tarih : 19.0...

Makaleler

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinde Vergisel Avantajlar

Özet Taşınmazlarla ilgili sat-kirala-geri al modeline ilişkin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesi...

Son Düzenlemeler Kapsamında Tahsilât ve Ödemelerin Tevsiki

Özet Vergi kanunlarında yer alan düzenlemeler, en son tarihli genel tebliğler ve Danıştay kararları ışığında; mükel...

Güncel

Özelge:Konut Tesliminde KDV Oranı

  T.C. KARABÜK VALİLİĞİ (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) Sayı    : 35831311-010-13 Tarih : 24.05.2017    İlgide...

Özelge : Kısmi Bölünme Neticesinde Kurulan Şirketin İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğ...

Haberler

Kampanyalar

Rehberler

2016 Yılı Ocak Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 2016 Yılı Ocak Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'nu internet sitesinden ya da sayfamızdan i...

Mükellef Hakları

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında İşlemleri Bulunan Mükelleflerin Yapılandırma Hakları Devam Etmektedir

Özet 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı Baz...

Doğrudan Tahsilata Danıştay Geçit Vermedi

Gümrük idarelerince ek olarak tahakkuk ettirilen vergiler ve kesilen para cezalarına karşı yükümlülerce 4458 sayılı...

Yararlı Bilgiler

Özelge:Konut Tesliminde KDV Oranı

  T.C. KARABÜK VALİLİĞİ (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) Sayı    : 35831311-010-13 Tarih : 24.05.2017    İlgide kayıtlı özelge talep formunda...