Özelge : Devir Alınan Ferdi İşletmenin Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü   Sayı   : 19341373-125[ÖZELGE-2015/2]-62 T...

Özelge : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenen Geçici 18. Madde ile Stopaj Teşviki ve Damga Vergisi Hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı   : 71387770-120[2017/90]-25 Tarih: 07.06....

Meslek Mensupları Hakkında Düzenlenen Sorumluluk Ödeme Emirleri ve Ekinin Tebliği

3568 sayılı yasa kapsamı gereğince SMMM ve YMM’lere sorumluluk kapsamında vergi daireleri tarafından düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emri ekinde düze...

Özelge : İkinci Ticari Araç Sahibinin Basit Usul Mükellefi Olmaya Devam Edip Edemeyeceği Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı  : 49327596-120.01.01[GVK.ÖZ.2017.9] - 69028 Tarih:...

Temmuz 2017 Vergi Takvimi

  İlk Tarih Son Tarih Konu 01/07/2017 10/07/2017 16-30 Haziran 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Be...

Yeni 7020 Sayılı Vergi ve SGK Kesinleşmiş Borçlar Yapılandırma Yasasının Teknik Özellikleri

  01.06.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni yapılandırma yasası sadece vergi ve sigorta kurumlarını borçlar dışında diğer ilgili...

Makaleler

Meslek Mensupları Hakkında Düzenlenen Sorumluluk Ödeme Emirleri ve Ekinin Tebliği

3568 sayılı yasa kapsamı gereğince SMMM ve YMM’lere sorumluluk kapsamında vergi daireleri tarafından düzenlenerek t...

Yeni 7020 Sayılı Vergi ve SGK Kesinleşmiş Borçlar Yapılandırma Yasasının Teknik Özellikleri

  01.06.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni yapılandırma yasası sadece vergi ve sigorta kurum...

Güncel

Özelge : Devir Alınan Ferdi İşletmenin Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü   Sayı  ...

Özelge : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenen Geçici 18. Madde ile Stopaj Teşviki ve Damga Vergisi Hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı   : 713...

Haberler

Kampanyalar

Rehberler

2016 Yılı Ocak Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 2016 Yılı Ocak Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'nu internet sitesinden ya da sayfamızdan i...

Mükellef Hakları

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında İşlemleri Bulunan Mükelleflerin Yapılandırma Hakları Devam Etmektedir

Özet 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı Baz...

Doğrudan Tahsilata Danıştay Geçit Vermedi

Gümrük idarelerince ek olarak tahakkuk ettirilen vergiler ve kesilen para cezalarına karşı yükümlülerce 4458 sayılı...

Yararlı Bilgiler