Aralık 2017 Vergi Takvimi

  İlk Tarih Son Tarih Konu 01/12/2017 11/12/2017 16-30 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beya...

Engelliler Açısından İndirimli (Sıfır) Vergi Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması

Özet Bina vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun birinci kısmında düzenlenmiştir. Kanun'un 8. maddesine göre; bina vergisinin oranı meskenlerde...

Özelge: Askerlik Borçlanması Nedeniyle SGK’ya Yapılan Ödemelerin Serbest Meslek Kazancından İndirimi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı    : 18008620-120[2017-720-10]-99943 Tarih : 17....

Özelge:İcra Dairesince Satışı Yapılan Taşınmazın KDV Oranı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) Sayı: 63611781-130[28-2017/6]-19 Tarih: 15.08.2017  İlgide kayıtlı özelge talep formunda,...

15 Soruda Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Özet 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yap...

Özelge: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Ödenen “Emeklilik Teşvik Tazminatı”nın Vergilendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 60938891-120.03.04[GVK: 1-3]-23275 Tarih : 2...

Makaleler

Engelliler Açısından İndirimli (Sıfır) Vergi Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması

Özet Bina vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun birinci kısmında düzenlenmiştir. Kanun'un 8. maddesine göre...

15 Soruda Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Özet 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu...

Güncel

Aralık 2017 Vergi Takvimi

  İlk Tarih Son Tarih Konu 01/12/2017 11/12/2017 16-30 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İ...

Engelliler Açısından İndirimli (Sıfır) Vergi Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması

Özet Bina vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun birinci kısmında düzenlenmiştir. Kanun'un 8. maddesine göre...

Haberler

Kampanyalar

Rehberler

2016 Yılı Ocak Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 2016 Yılı Ocak Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'nu internet sitesinden ya da sayfamızdan i...

Mükellef Hakları

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında İşlemleri Bulunan Mükelleflerin Yapılandırma Hakları Devam Etmektedir

Özet 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı Baz...

Doğrudan Tahsilata Danıştay Geçit Vermedi

Gümrük idarelerince ek olarak tahakkuk ettirilen vergiler ve kesilen para cezalarına karşı yükümlülerce 4458 sayılı...

Yararlı Bilgiler