Özelge:İcra Dairesince Satışı Yapılan Taşınmazın KDV Oranı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) Sayı: 63611781-130[28-2017/6]-19 Tarih: 15.08.2017  İlgide kayıtlı özelge talep formunda,...

15 Soruda Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Özet 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yap...

Özelge: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Ödenen “Emeklilik Teşvik Tazminatı”nın Vergilendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 60938891-120.03.04[GVK: 1-3]-23275 Tarih : 2...

İhale Kararının Alınması veya İptal Edilmesi Hallerinde Damga Vergisinin Akıbeti

Özet Kamu idareleri ya da kamu hukuku özel kişilerince yapılan ihalelerde, ihale kararının alınması veya ihalenin iptal edilmesi hallerinde damga verg...

Tamamlanmış Bina Alımı için Yapılan Harcamaların İndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanıp Yararlanmayacağı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı    : 85373914-125[49.01.27]-96176 Tarih : 25.08....

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma İncelemelerinde İzaha Davet Müessesesinin Uygulaması

Özet 6728 sayılı Kanun ile 213 sayılı VUK'un "Cezalandırılmayacak Olan Şekle Ait Usulsüzlükler"    başlıklı 370. maddesi "İzaha Davet" olarak değiştir...

Makaleler

15 Soruda Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Özet 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu...

İhale Kararının Alınması veya İptal Edilmesi Hallerinde Damga Vergisinin Akıbeti

Özet Kamu idareleri ya da kamu hukuku özel kişilerince yapılan ihalelerde, ihale kararının alınması veya ihalenin i...

Güncel

Özelge:İcra Dairesince Satışı Yapılan Taşınmazın KDV Oranı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) Sayı: 63611781-130[28-2017/6]-19 Tarih: 15.08.2017  İl...

15 Soruda Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Özet 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu...

Haberler

Kampanyalar

Rehberler

2016 Yılı Ocak Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 2016 Yılı Ocak Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'nu internet sitesinden ya da sayfamızdan i...

Mükellef Hakları

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında İşlemleri Bulunan Mükelleflerin Yapılandırma Hakları Devam Etmektedir

Özet 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı Baz...

Doğrudan Tahsilata Danıştay Geçit Vermedi

Gümrük idarelerince ek olarak tahakkuk ettirilen vergiler ve kesilen para cezalarına karşı yükümlülerce 4458 sayılı...

Yararlı Bilgiler